Diensten & Producten

Diensten & Producten

Bluefield levert finance en business consulting diensten die u ondersteunen bij het behalen van uw strategische doelen. We zijn experts in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, control frameworks, data-integriteit en gebruik van automatisering. Bluefield verhoogd de kwaliteit van informatievoorziening en maakt organisaties meer daadkrachtig, behendig en succesvol.

Onze visie

Voor de optimale uitvoering van een organisatiestrategie moet elk proces binnen de organisatie gericht zijn op het behalen van de strategische doelen. Dit kan alleen als de strategie concreet is uitgewerkt en geïmplementeerd in de gehele organisatie. Daarnaast moeten alle (secundaire) ondersteunende activiteiten en processen gericht zijn op het optimaal faciliteren van het (primaire) kernproces.

De registratie van voornamelijk financiële gegevens dienen in overeenstemming te zijn met wet- en regelgeving, interne corporate governance (compliance). De gegevens kunnen daarom het beste zoveel mogelijk geautomatiseerd vastgelegd worden in het meest geschikte ERP-systeem. Bovendien wordt de voorspelbaarheid van de organisatie en het vermogen om snel en adequaat bij te sturen grotendeels bepaald door de kwaliteit van de relevante bedrijfsinformatie en de daarop gebaseerde rapportages en analyses. Bluefield richt zich daarom op het creëren van optimale processen en  transparante informatievoorziening.

Onze aanpak

Onze benadering en ervaring zorgen ervoor dat wij erg flexibel zijn en onze diensten & producten altijd kunnen afstemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen van een organisatie. Deze uitdagingen zijn voor elke organisatie anders en daarom zijn de bovenstaande producten & diensten slechts een beknopt overzicht van onze expertise. Daarnaast kan je deze producten & diensten niet afzonderlijk van elkaar zien. Zonder aandacht voor de accounting manual is de herziening van een control framework niet mogelijk en de implementatie of herziening van een ERP-systeem kan niet worden uitgevoerd zonder eerst de huidige processen en systemen in kaart te brengen met een QuickScan en deze vervolgens te optimaliseren.  Wij zullen daarom nooit met kant en klare oplossingen komen want het beste resultaat bereiken we samen.